Czy Rosja się nawróciła?

Czy Rosja się nawróciła? – to pytanie, jakie zadali sobie autorzy kolejnego, siódmego już numeru dwumiesięcznika „Polonia Christiana”, wydawanego przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi. Temu krajowi – jego historii i współczesności, cywilizacyjnej spuściźnie, rosyjskiej duszy poświęcone jest obszerne Dossier, na które składają się m.in. rozmowy z prof. Andrzejem Nowakiem i Władimirem Bukowskim, …

Azja męczenników

Trwająca od sierpnia 2008 r. eskalacja przemocy w Indiach – profanacji świątyń, morderstw, gwałtów, tortur – stała się dla autorów pisma przyczynkiem do analizy sytuacji chrześcijan w azjatyckich państwach zdominowanych przez hinduizm i islam. Przy biernej postawie rządów zachodnich i organizacji międzynarodowych powołanych do obrony „praw człowieka” dokonuje się tam bezkarna eksterminacja, oczywiście za przyzwoleniem …

Własność – odpowiedź na kryzys

W kolejnym numerze dwumiesięcznika”Polonia Christiana”, wydawanego przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi znajdujemy m.in. obszerny dział poświęcony obecnemu kryzysowi – nie zawężonemu jednakże do sfery finansowej i gospodarczej. Ten kryzys, o którym głośno teraz najbardziej, jest bowiem ściśle powiązany z ogólną zapaścią zachodniej cywilizacji, widoczną poprzez biurokrację, bezrobocie, fatalne wskaźniki demograficzne, czy wreszcie …

Edukacja, czy indoktrynacja?

Czy polska szkoła wypełnia swoje zadanie kształcenia mądrych, odpowiedzialnych, patriotycznych pokoleń i wspierania rodziców w zadaniach wychowawczych? Na ile zaś nasza oświata przesiąknięta jest pedagogicznymi nowinkami, stawiającymi na pierwszym miejscu zaklęcia poprawności politycznej, tolerancję i otwartość na wszelkie odmienności oraz slogan o prawach ucznia, zastępującego na szkolnym piedestale autorytet – mistrza i wychowawcę? Te i …

Ekoterror. Mit globalnego ocieplenia

Ekoterror – tak brzmi główny temat lipcowo-sierpniowego numeru magazynu „Polonia Christiana”. Ekologistyczna pseudoreligia stawiająca „boginię Gaję” na miejscu jedynego i prawdziwego Boga, zaś zwierzęta i rośliny wyżej niż człowieka, coraz agresywniej zajmuje przestrzeń życia publicznego. Zyskuje przy tym aprobatę potężnych instytucji międzynarodowych wspierających ten kolejny kanon politycznej poprawności. Piszą o tym autorzy polscy i zagraniczni, …

Ameryka Łacińska w oparach komunizmu

I tym razem na łamach dwumiesięcznika znaleźć możemy artykuły zarówno znanych polskich publicystów (m.in. Stanisława Michalkiewicza, Adama Wielomskiego, Mariusza Affeka, Piotra S. Mazura, Jerzego Wolaka), jak i owoce współpracy „Polonii Christiana” z włoskim miesięcznikiem „Radici Cristiane” (np. teksty kard. Jorge Mediny Estéveza – o znaczeniu i wymiarach modlitwy, Roberta de Mattei – na temat klasycznego …

Islam w Europie

Tematem głównym numeru jest Karta Praw Podstawowych UE, stanowiąca – zdaniem autorów pisma – zagrożenie dla religijnej i moralnej tożsamości Europy i Polski. Redakcja przygotowała również szczegółowe dossier na temat zwiększającej się populacji muzułmanów w Europie, głównie Zachodniej. Czytelnicy znajdą również teksty poświęcone religii, kulturze, sztuce, literaturze, historii, a nawet… przepisy kulinarne.