Polonia Christiana nr. 88

Raz na zawsze romantycy

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego. Nie bez przyczyny – dwieście lat wcześniej bowiem w Wilnie Józef Zawadzki wydał tomik poezji Adama Mickiewicza zatytułowany Ballady i romanse. Nie spodziewał się szacowny wileński drukarz i księgarz, że publikując debiutancki zbiór wierszy młodego i mało znanego lokalnego poety, rozpocznie tym samym w dziejach narodu polskiego epokę, w której będzie się on pławić przez dwa stulecia. Warto się zatem uważnie przyjrzeć naszemu romantycznemu dziedzictwu.

Liczba dostępnych egzemplarzy: 292