Polonia Christiana nr. 82

Kiedy przyjdą podpalić dom

Mało zdarzyło się takich klęsk na przestrzeni dziejów, o które by nie obwiniano chrześcijan. Oskarżano ich o ateizm i o kanibalizm. Dziś oskarżają katolików o rasizm, kolonializm i społeczną niesprawiedliwość. Ale jeszcze mocniej piętnują ich za przywiązanie do dwupłciowego małżeństwa i rodziny, za niezgodę na dzieciobójstwo i eksterminację starców. A jutro? Czy nie usłyszymy, że naszą winą jest nadmiar dwutlenku węgla w powietrzu? I jakaś wysoka komisja każe nam przestać oddychać…

Liczba dostępnych egzemplarzy: 288