Polonia Christiana nr. 86

Rosjo kiedy się nawrócisz?

Poprzez objawienia w Fatimie Bóg oznajmił ludziom, że Maryja jest ich opiekunką i wybawicielką z trudnej sytuacji duchowej, w jaką zabrnęli w wyniku procesu rewolucyjnego. Jednym z kluczowych elementów orędzia fatimskiego jest kwestia powierzenia Rosji Niepokalanemu Sercu Przenajświętszej Dziewicy. Akt ów miał przynieść nawrócenie tego zrewoltowanego kraju i triumf Niepokalanej.

Liczba dostępnych egzemplarzy: 292